Schaktbotten

Dräneringssystemet som vi ska använda, det ska ligga under grundens lägsta punkt. Det innebär att vi kan få gräva ur ner till 15 cm under husgrunden på schaktbottens högsta punkt. Dräneringsrören som vi ska lägga ner i diket, de ska ha en fallhöjd på minst 1 cm per 2 meter från högsta punkt bort till dräneringsbrunnen. På botten av diket gör jag slätt och rent ifrån sten. Det kallas att anlägga en schaktbotten. Här har vi grävt ut extra brett runt det stället där vi ska gjuta plattan dit vi ska leda ner en trappa. Den här schaktbotten är inte riktigt bra, den är dålig, det är blött och det är lerigt. Därför gör jag så att jag gräver bort några centimeter och sen fyller jag på med lika mycket makadam. Den jämnar jag sedan av och ser till att jag får rätt fall. Okomprimerbara jordarter som oftast har liten kornstorlek gör att det finns risk för sättningar. Då måste man se till att ha utgrävt så kort tid som möjligt för att inte riskera att huset undermineras. När man fyllt igen till grundens underkant har marken under huset samma bärighet som tidigare.

Nu jämnar vi till makadammen och så väger vi av så att vi får rätt fall, 1cm per 2 m. Och för att få detta exakt så har jag hyrt in en professionell laser, då vet vi att det blir riktigt. Och när vi hör den helt ljudande tonen då vet vi att vi har kommit rätt.