Fiberduk

Fiberduk

Vi har placerat ut dräneringsbrunnen så att anslutningens underkant passar med schaktbotten. För att leda vatten till dräneringssystemet använder man dränerande massor av stenkross runt dräneringsrören. Det här fungerar bara om stenkrossen är utan iblandning av jord eller andra massor av mindre kornstorlek. Jag använder en fiberduk av geotextil för att separera från marken. Fiberduk finns i olika klasser som alla släpper igenom vatten och separerar massor effektivt. Klassningen anger vilken största sten storlek man kan använda i de dränerande massorna. Mot husväggen lägger vi upp fiberduken på sulan och mot schaktväggen så fäster vi upp den med en spik så hålls den kvar medan vi lägger ner rör och makadam. Nu fortsätter vi att rulla ut fiberduk och överlappet mellan fiberdukarna ska vara minst 30 cm, tänk på det.