Dräneringsrör

Jag ska nu bygga rörsystemet för dräneringen, och jag börjar här på schaktbottens högsta punkt med två stycken spolbrunnar. Nu ska jag visa hur man gör en sån. Man har två stycken 45 graders rörböjar som ska monteras ihop, jag använder lite smörjmedel för att lättare få ihop delarna, så. Här har jag en mjuk 90 graders böj, den ska jag montera ihop med ett markavloppsrör som jag har kapat till. Här har jag fasat av kanten med en fil. Man kan använda en kniv också för att lättare få på delarna, så. Här har vi en spolbrunn. Och här på högsta punkten ska alltså mina två spolbrunnar finnas. De behöver vi för att vi ska kunna rensa och spola systemet.

Dräneringsrör är perforerade så att vatten ska kunna tränga in i systemet. Vi kopplar med utanpåliggande muff. Har man kapat ett rör så kan man behöva extra. Vi tar oss runt hörn med flexböj. Här ska jag senare gjuta plattan till trappnedgången. För att forsla bort vatten från golvet i trappan förbereder jag ingjutning av en golvbrunn. Golvbrunnen saknar vattenlås, det är en s.k. spygattventil. Ventilens utlopp har en diameter på 75 mm, därför använder jag en rördel för att komma upp i markavloppsrörens diameter på 110. Så kopplar jag samman till dräneringssystemet med hjälp av ett grenrör. Här har jag placerat ut spygatten och anslutit till grenröret med rördelar. Nu fortsätter jag att koppla rören och ansluter till dräneringsbrunnen. Innan vi fyller på med makadam så stämmer vi av att vi har rätt fall på rören. Vi använder lasern. En cm:s fall per 2 m.