Familjen B Bygger

Dräneringsbrunn

Lite sand eller skräp kommer alltid in i dränerings- och dagvattenbrunnar. Därför måste det finnas ett utrymme under brunnens utlopp för att den inte ska täppas igen. Det här utrymmet kallas för sandfång och det ska vara minst 70 liter. Schaktbotten har fall mot dräneringsbrunnen och jag ser nu att vi inte kan använda denna brunn eftersom inloppet ligger för långt ner. Vi byter helt enkelt ut den gamla betongbrunnen mot en ny i plast och en fördel med en plastbrunn, det är att alla anslutningarna redan är klara.

Nu har jag kommit så här långt med schaktbotten och innan jag gör den sista biten är det dags att gräva ur för dagvattenbrunnen som ska stå placerad bredvid dräneringsbrunnen. Då tar jag en grävskopa till hjälp.