Dränering och markarbete

Hej, och välkommen till familjenbbygger.se, en webbplats som gör det enklare för dig som ska göra markarbeten och bygga. Det här är en villa byggd i typisk 50 tals stil med fasad i tegel. Huset har en källare där en del tidigare använts som garage. Från gatan går en nerfart till garageutrymmet. Vi har problem med fukt på insidan av källarväggen. Detta måste åtgärdas från utsidan av husgrunden.

Det här kommer att innebära omfattande ingrepp på tomten runt huset och därför passar vi på att samtidigt förbättra utnyttjandet av tomtytan. Eftersom källaren inte längre används som garage så behövs inte längre den stora nerfarten. Vi gör istället en trappnedgång till källarplanet. Vi bygger denna konstruktion med en arkitektritning som underlag. Jag kommer att visa vad man bör tänka på när man planerar sitt markjobb.

Vilka problem vi har och vilka steg som ingår för att åtgärda det. Hur man märker att man har problem med fukt. Varför man behöver dränera. Om man kan använda en normal dräneringskonstruktion. Vikten av att fuktisolera. Hur stor del av dräneringssystemet som behöver bytas ut. Vilka olika lösningar som finns. Hur vi planerar markjobbet och hur vi har tänkt oss trappnedgången. Jag kommer också att visa vilka förberedelser som är nödvändiga för ett bra resultat. Hur ett kommunalt VA system fungerar, vilka regler som gäller vid nyanslutning till kommunalt system. Vilka kostnader som uppkommer. Vad som gäller vid befintlig anslutning. När man behöver bygglov, vad begreppet uppdämningsnivå innebär. Hur en byggingenjör kan ge en teknisk lösning. Hur en markentreprenör kan genomföra delar eller hela jobbet. Hur man bäst kan förbereda en trappnedgång.

Jag kommer att ersätta hela det gamla dräneringssystemet med ett nytt, modernt, system i plast som effektivare forslar bort fukt från marken till huset. Till detta sätter jag även in nya dränerings- och dagvattenbrunnar och justerar dem efter kommunens uppdämningsnivå. Där den gamla garagenedfarten varit gjuter jag en ny kantförstärkt platta att mura väggar på.

Här kommer en trappnedgång att anläggas som ny ingång till källaren. Jag bygger en inre vägg av murblock i liv med husgrunden samt en yttre runt hela betongplattan. På sulan anlägger jag ett fall för att förhindra att vatten stannar kvar. Den nya nedgången till källaren gjuter jag av betong i en gjutform som jag konstruerar på plats för att undvika att trappan blir hal vid regn brädriver varje trappsteg.

I dörruttaget monterar jag en karm samt den nya källarens ytterdörr. När bruket i yttermuren har torkat putsar jag både yttermuren och innermuren med putsbruk B. Innan jag fyller igen runt huset tar jag bort det gamla fuktskyddet och ersätter med ett nytt. Jag passar även på att fuktskydda fjärrvärmerörledningen med ett extra skikt.

När de nya brunnarna är på plats kopplar jag ihop dem med hjälp av en dränkpump och kopplar på det nya systemet till det kommunala. Slutligen monterar jag det nya dagvattensystemet och fyller igen. Här är en sammanställning av materialet som jag har använt.

Problem och åtgärder

För att åtgärda problemen i källaren måste vi gräva ur och dränera runt huset. Vi kommer också att fuktspärra grunden, leda bort dagvatten och koppla på oss till det kommunala ledningssystemet. Om man måste utföra någon av dessa åtgärder är det ofta lönt att göra allihop. Därför är det bra att noga undersöka orsakerna till problemen innan man börjar planera för denna typ av arbete.

Fukt kan uppkomma i olika former. Klimatet kan kännas fuktigt, det kan lukta unket, instängt eller av mögel. Putsen i källaren kan ha fått missfärgningar eller släppt från väggen. Det kan t.o.m. läcka vatten genom golv och källarväggar. Hur stora fuktproblem man har , hur de visar sig och hur de varierar med årstid och nederbörd kan säga en del av orsakerna till problemen. Mögel skapar ohälsa och måste behandlas även om man stoppar tillförseln av fukt.

Identifiera fuktproblem

Fuktproblemen beror i vårt fall på att huset har en bristfällig dränering. Grundvattnet förs inte bort tillräckligt effektivt. Det finns flera andra möjliga orsaker till varför man har fuktproblem i en källaren. Fukt kan uppkomma från läckage mellan yttervägg, bjälklag och källarvägg. Det åtgärdar man genom att avleda vattnet från källarväggen med t.ex. ett bläck. Om inte vatten från stuprör forslas bort kan det uppstå fuktskador på den del av grunden som ligger under utflödet från stupröret.

Det kan i detta fall räcka med att laga eventuella skador på källargrunden och leda bort dagvattnet. Om det finns ett befintligt dräneringssystem med spolbrunn, kan man spola systemet för att se om och hur bra det fungerar. Om ett rör eller en brunn är igensatt kan man ofta lösa detta relativt enkelt. Vi kommer att utföra en normal husgrundsdränering. Om man har starkt vattenförande jordarter eller om man har hög järnhalt i marken kan det kräva andra lösningar.

Dräneringskonstruktion

Förutom denna anpassning finns det i normala fall bara ett rätt sätt att uppföra dränerings- och dagvattensystem. Det finns dock flera olika metoder för att fuktisolera en husgrund. Man kan värmeisolera utvändigt, en lösning som torkar ut källarväggen.

Man kan också ha en enkel fuktspärr utan luftspalt. Jag kommer att fuktspärra husgrunden med luftspalt med tanke på att denna källare inte ska användas som boningsyta är det en funktionell och bra lösning. Att inreda en källare till boningsyta kräver omfattande anpassningar av konstruktionen både invändigt och utvändigt

Dräneringsarbete och fuktisolering

Att utföra dräneringsarbete och fuktskydd på en husgrund är helt styrt av problemet man vill lösa, d.v.s. att skydda husgrunden mot fukt. Funktionen och förutsättningarna på fastigheten styr därför vilka lösningar som är möjliga. Konstruktionen på trappnedgången är bara styrd av vilken lösning man väljer själv eller eventuellt tillsammans med en arkitekt.

Trappnedgång

Jag kommer att gjuta en platta som underlag att mura väggliven till trappnedgången på. Plattan jag gjuter ska bära väggarna runt  trappan och vara golvet i trappnedgången. Tjocklek, armering och utformning av den gjutna plattan anpassar vi efter belastningen. Eftersom hela konstruktionen är utomhus behöver jag inte isolera under plattan.

Jag bygger väggarna i trappnedgången med murblock och murar på det sätt som ger högst hållfastighet. Man kan t.ex. anlägga en grund för en enfamiljsvilla i två plan med samma konstruktions- och materialval. Jag putsar de murade ytorna för att få det slätt och snyggt. I den nya väggen mot källarplanet monterar jag en ytterdörr.